GRAVEX   RDS
Spolehlivé a přesné vážení pro
všechny hydraulické čelní nakladače a bagry.
Servis a prodej vah GRAVEX RDS zajišťuje firma VAHY PRO s.r.o.
TM
Liftlog 1000 GRAVEX RDS LIFTLOG 1000  GRAVEX™ RDS LIFTLOG 1000 V době, kdy neustále rostou nároky na produktivitu a rychlost nakládání, je nový LIFTLOG 1000 hospodárný vážicí prostředek, který zkracuje dobu vážicích cyklů a maximalizuje výkon měřený v tunách za hodinu.
Technická data
Pracovní napětí (napájení): Přesnost systému: Ochrana: Těsnost: Záruka: Velikost dílku: Váživost: 
12 voltů, stejnosměrného napětí +/- 0,5% CHV (celkové hmotnosti) Základní jednotka IP67Plná RFI/EMI ochrana EN ISO 14982:1982 IP67 2 roky 10, 20, 50, 100 kg 500kg/1000kg/2000kg/5000kg/10000kg/15000kg/ 20000kg/25000kg volba dle kapacity stroje
© WEBMASTER PM 2014
Liftlog   1000   je   snadno   použitelný   výrobek   speciálně   zkonstruovaný   pro   vysokozdvižné   vozíky   pracující v prostředí expedičních dvorů nebo skladů. Vážení   přímo   na   vysokozdvižném   vozíku   odstraňuje   potřebu   jízd   ke   stacionární   váze,   která   je   často dosti vzdálená od místa nakládání. Správné   naložení   hned   napoprvé   vylučuje   dodatečné   jízdy   k   místu   skladování,   čímž   se   snižuje   pohyb vozidel, spotřeba paliva a opotřebení pneumatik. LIFTLOG   1000   snímá   snímačem   tlaku   hydraulický   tlak   ve   spouštěcím   ventilu   a   z   průběhu   tohoto   tlaku vypočítává hmotnost nákladu, kterou pak zobrazí na displeji buď v kg, nebo v tunách. Tato   hmotnost   se   potvrdí   buď   automaticky,   nebo   manuálně   tlačítkem   a   je   přičtena   k   celkovému   součtu a také k velkému součtu. K   tomu   ještě,   když   se   hmotnost   nákladu   blíží   nebo   překračuje   bod   přetížení   stroje,   varuje   interní zvukový signál (nebo volitelný externí signál) obsluhu o nebezpečné velikosti nákladu. Přibližnou velikost nákladu ukazuje rovněž vodorovná lišta na obrazovce. LIFTLOG   1000   používá   4,3“   barevný   resistivní   dotykový   displej   a   fyzická   tlačítka   a   poskytuje   tak moderní a ergonomické rozhraní. Systém je možné dodatečně namontovat na všechny typy vysokozdvižných vozíků.
Přesnost ±0,5% nosnosti vozíku Barevná dotyková obrazovka V paměti uchovává až 50 hodnot táry Brutto nebo netto hodnoty Celkové součty Automatické načítání (sčítání) jednotlivých hmotností Funkce pamětí Komunikace přes SD nebo USB Dva výstupní sériové porty Jemné doladění kalibrace Vnitřní zvukový signál + sloupcový indikátor zatížení Přetížení a jeho záznam Rychlá a snadná instalace a kalibrace
Správně zvážené náklady vozidel a kontroly skladů Jasný, přehledný displej umožňuje intuitivní práci Programovatelné   hmotnosti   palet   a   kontejnerů   pro rychlejší práci Hmotnosti palet, kontejnerů a vážených produktů Celková hmotnost a počet nákladů v čase Urychluje nakládací cyklus Ukládá   součty   hmotností   a   počty   zdvihů   až   do   100 označitelných   pamětí   pro   až   1400   zdvihů,   kterým může být přiřazeno nezávislé identifikační označení Bezpečná   a   efektivní   manipulace   s   daty   pro   přenos uložených    dat    do    nebo    z    kanceláře    nebo    do/z externích paměťových médií Podporuje   tiskárnu   ICP   300   nebo   komunikaci   s   PC či    s    modemem    s    použitím    formátů    souborů    .csv nebo .xml Rychlá    a    snadná    kalibrace    tak,    aby    odpovídala místním referenčním vahám. Funkce chráněná PIN Nastavitelné    mezní    hodnoty    nákladu,    při    jejichž přiblížení   a   překročení   systém   varuje   obsluhu.   Tím se zvýší bezpečnost při práci. Barevný    sloupcový    diagram    na    displeji    informuje obsluhu o současném nákladu. V    paměti    uchovává    čas    a    datum    10    posledních překročení   mezních   hodnot   nákladu   a   tím   identifi kuje ohrožené řidiče a vozíky. Funkce chráněná PIN Rozsáhlá     síť     distributorů     GRAVEX™     RDS     pro servis a technickou podporu.
Možnosti rozšíření Externí zdroj zvuk. signálu (volitelný) Externí tlačítko ENTER Externí tlačítko VÁŽENÍ Systém je kompatibilní s RDS software ISOSYNC
Katalog