OVĚŘENÍ ČMI Váha splňuje podmínky stanoveného měřidla dle Zákona o metrologii č. 137/2002Sb. a souvisejících platných prováděcích vyhlášek. Váhu je možno ověřit Českým metrologickým institutem pro obchodní účely. Periodická lhůta ověřování je dva roky.
Zajištění „Ověření vah pro obchodní účely“ v roce 2018 Nabízíme Vám zajištění ověření (cejchování) všech typů a značek silničních mostových a kolejových vah po celé ČR. Váhu Vám zkontrolujeme, seřídíme dle normy ČSN EN 45501+AC a za přijatelnou cenu zajistíme ověření dle platné vyhlášky na další 2 roky. Platnost do konce roku 2018. Do 24 hodin zdarma vypracujeme cenovou nabídku na seřízení a ověření vaší mostové váhy. O cenovou nabídku si můžete napsat na E-mail drasarova@vahypro.cz nebo zavolat na číslo +420 775 151 518 Nechte se mile překvapit profesionálními službami naší firmy. Proč si právě vybrat VAHY PRO ,s.r.o.? 1. Vlastníme etalonové závaží pro zkoušení a seřizování vah o velké váživosti. 2. Máme TEAM zkušených techniků. 3. Garantujeme předem domluvenou cenu. 4. Platíte vždy až po ověření váhy 5. Postaráme se o kvalitní servis v dalších letech a zajistíme náhradní díly nebo, nabídneme jiné technické řešení tak aby váha vždy vyhověla normě ČSN EN 45501+AC
KALIBRACE Dle Zákona o metrologii č. 137/2002Sb. je váha pracovní meřidlo a podléhá kalibraci. Kalibrační lhůtu (periodu) si určuje uživatel váhy sám.
O cenovou nabídku si můžete napsat na E-mail drasarova@vahypro.cz nebo zavolat na číslo +420 775 151 518
Jsme majiteli tárovací soupravy pro kalibraci, úřední ověřování kolejových vah a pro statické zkoušky zatížení mostů pro kolejová vozidla a dalších zařízení určených k vážení a testování kolejových vozidel. Jedná se o tárovací soupravu o zatížení 107t zakoupenou od firmy Seva Plzeň. Souprava se skládá ze dvou vozů o hmostnosti 72t a 35 t. Tárovací vozy jsou ověřeny Českým metrologickým institutem.
Upozornění uživatelům vah, kteří mají propojené váhy s PC nebo tiskárnou: Váhy  zn. GRAVEX  řady GX2AL / GX2SS / GX22AL a GX22SS jsou  alibi pamětí již vybavené a stačí je aktivovat  v nastavení indikátoru. Váhy zn. GRAVEX řady GX 1 a GX 18 alibi paměť nemají a je nutné je od roku 2018 resp. 2019  nahradit indikátory  s alibi pamětí řady GX1000! Aktivaci nebo výměnu indikátoru si můžete objednávat na  emailu drasarova@vahypro.cz nebo na vahypro@vahypro.cz případně na telefonu +420 775 151 524. ALIBI PAMĚŤ / ALIBI MEMORY / WM APPROVEED DATA ARCHIV VERIFICATION Na základě stanoviska ČMI č.1/2016 (zde ke stažení v PDF - zde  si Vám dovolujeme  nabídnout úpravy vašich vah a vážících systémů tak aby byly v souladu s normou ČSN EN 45501:2015  a vyhověli tak požadavkům normy na uchovávání navážených dat v indikátoru váhy, které jsou dále propojeny s PC nebo s tiskárnou. Toto nařízení se nevztahuje na externí displeje váhy.
Nová pravidla pro uchovávání navážených dat. Tato pravidla se vztahují na propojení váhy s počítačem.
VAHY PRO,s.r.o. Vám nabízí celou řadu řešení ,které zahrnují následující možnosti: -úpravu nastavení stávajícího indikártoru váhy-aktivace memory alibi paměti v nastaveníindikátoru -řada typů jednotek alibi paměť má! -doplnění indikátoru váhy o alibi paměť+aktivace -výměnu indikátoru za nový indikátor s 1.000 000 pamětí navážených dat -úpravu stávajícího SW ve spolupráci s Vaším dodavatelem IT tak aby vyhověl normě EN 45501:2015
O cenovou nabídku si můžete napsat na E-mail drasarova@vahypro.cz nebo zavolat na číslo +420 775 151 518
Cardinal 210
Disomat 210
Grave GX18
Technické řešení máme pro většinu indikátorů a vah na trhu v ČR. Pomůžeme Vám zejména s těmito značkami indikátorů a vah: CARDINAL (USA) Indikátory CARDINAL typ 758,180,205,210 je nutné nahradit indikátorem s alibi pamětí CARDINAL 225 nebo je zaměnit za zcela nové! VAHY PRO,s.r.o. má pro Vás speciální cenu! SCHENK (SRN) Váhy SCHENCK s indikátorem DISOMAT B a staršími modely je nutné nahradit novým indikátorem SCHENCK OPUS s alibi pamětí -VAHY PRO,s.r.o. má pro Vás speciální cenu! Váhy SCHENCK s novým indikátorem typ OPUS je nutné rozšířit o alibi paměť-VAHY PRO,s.r.o pro Vás speciální cenu! SYSTEC (SRN) VISHAY (USA) AND INSTRUMENTS (Jap) DINI ARGEO (I/USA) HBM (SRN) CAS (KOR) ANALOGIC (USA) SOENHLE(SRN) a mnohé další…..
Kalibrace a ověření VAHY PRO s.r.o.
VAHY PRO s.r.o., Bořislav 159, 415 01 tel: +420 475 620 800 email: vahypro@vahypro.cz
VAHY PRO
VAHY PRO s.r.o
Kontakt  Kontakt 
VAHY PRO