Typ váhy: Silniční mostová váha Provedení mostu: Ocelová konstrukce: Váživost 30t/40t/50t/60t Dílek: 20 kg (10 kg) dvourozsahová stupnice Snímače: GRAVEX LTS hermeticky uzavřené voděodolné IP68 Třída přesnosti: III dle OIML a ČSN 45501, obchodní vážení Č.typ.schválení: EU + ES schválení
Gravex kit modernizace modernizace je program na revitalizaci silničních mechanických vah. Tento systém využívá stávající odvažovací most mechanické váhy, do kterého je zabudována nejmodernější vážící elektronika .
GRAVEX KIT modernizace: je program na revitalizaci silničních mechanických vah. Tento systém využívá stávající odvažovací most mechanické váhy, do kterého je zabudována nejmodernější vážící elektronika . Stávající převodové ústrojí je demontováno a sešrotováno. Do stávajících základů váhy jsou zabudovány desky pro tenzometrické snímače sil a na stávající konstrukci se nainstalují desky pro uchycení supportů tenzometrů. Tyto úpravy trvají dle stavu váhy cca 4–10 dnů včetně betonáže. Po montáži tenzometrických snímačů sil a propojení ve slučovacím boxu je měřícím kabelem signál snímačů sil veden do digitální vyhodnocovací jednotky . Snímače sil jsou vyrobeny z antikorozní ocele, jsou hermeticky uzavřené a nevyžadují žádnou údržbu . Výsledky vážení se mohou automaticky z vyhodnocovací jednotky exportovat do nadstavbového PC a s pomocí vážního programu SW-PROwin je možno ovládat váhu a přehledně evidovat naměřená data (skladové hospodářství, evidence vozidel dodavatelů a odběratelů, kompletní vážní lístky… atd.).
Modernizace použití u všech typů stávajících mechanických silničních vah (NAGEMA, TRANSPORTA, METRIPOND, BALANTA a další typy) získání nejnovější vážící technologie a zvýšení přesnosti vážení prodloužení životnosti váhy o 20 let přesnost vážení obchodní přesnost dle OIML a ČSN EN 45 501+AC nízké pořizovací náklady oproti novým vahám o cca 50 % rychlá montáž nízké provozní náklady a odolnost proti okolním povětrnostním vlivům propojení váhy s PC a tiskárnou

Moderní silniční váhy

Moderní silniční mostové váhy používají k zvážení analogové či digitální snímače sil 4 až 8 kusů (Třídy přesnosti: III dle OIML a ČSN 45501, pro obchodní vážení), které se liší technologií zpracování signálu. Snímače jsou uloženy pod vážním moste a jsou propojeny ve slučovacím boxu. Z tohoto boxu jde dále signál do vyhodnocovací jednotky, jenž signál zpracovává . .
Volitelné položky - PC + tiskárna + radiový přenos dat El. závora + semafory Zálohový napájecí zdroj UPS Dorozumívací zařízení mezi řidičem a obsluhou – intercom Začlenění váhy do technologických systémů např.: logistické systémy, řízení plnící stanice apod. Možnost dodávky zařízení v provedení do výbušného prostředí (SNV 2)
GRAVEX KIT - silo a zásobníky Možnost vážení zásobníků a sil s možností dávkování. Sada obsahuje: Snímače sil, sadu pro uchycení zásobníku a vyhodnocovací jednotku.
KIT A Váha s jedním mostem do 30 t: – sada 4 ks tenzometrů včetně supportů – 1 ks propojovací box pro 4 snímače – digitální vyhodnocovací jednotka KIT B Váha s dvěma mosty do 60 t: – sada 8 ks tenzometrů včetně supportů – 1 ks propojovací box pro 8 snímačů – digitální vyhodnocovací jednotka
VAHY PRO s.r.o., Bořislav 159, 415 01 tel: +420 475 620 800 email: vahypro@vahypro.cz
VAHY PRO
VAHY PRO s.r.o
Kontakt  Kontakt 
VAHY PRO